אנטשולדיגט, עס זענען קיין פּראָדוקטן אין דעם זאַמלונג.